Ny bestyrelse

Til Generalforsamlingen d. 29 januar 2019 måtte vi sige på gensyn til formand, Maria Hermansen, og næstformand, Kaya Thejls, der begge havde valgt ikke at genopstille.
Siddende medlem, Thomas Kjær, blev valgt som ny formand, mens Mathias Lakshøj-Hansen og Silvia Blandfort blev valgt ind som henholdsvis menigt medlem og suppleant. Du kan se hele bestyrelsen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *